Didier Depreay nieuwe voorzitter van de Europese Franchise Federatie

Geplaatst door: Franchising Belgium

De Belgische Franchise Federatie is zeer trots. Haar eigen voorzitter stelde zich kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Franchise Federatie (EFF) en hij werd op dinsdag 26 juni in Birmingham verkozen.

De EFF is een non-profitorganisatie die de belangen van zowel franchisenemers als franchisegevers behartigt. Hiervoor ziet de federatie toe op wetsvoorstellen van de Europese Commissie en laat haar stem horen om het economisch potentieel van commerciële franchising te onderlijnen. De overdracht van kennis naar alle leden en het ontwikkelen van een collectief is een andere belangrijke doelstelling van de EFF. De ‘European Code of Ethics’ voor franchising beschrijft gedragsregels voor franchisegevers en -nemers en maakt de kern uit van de activiteiten van de EFF.

Door aansluiting bij de EFF aanvaarden de leden de Erecode en verplichten zich de voorwaarden van deze Erecode te respecteren en op te leggen aan hun eigen leden, franchisegevers, franchisenemers en geassocieerde leden.

Wij wensen Didier heel veel succes toe in zijn nieuwe missie. De Belgische Franchise Federatie kan nog blijven rekenen op zijn expertise binnen de Raad van Bestuur. Het Belgische voorzitterschap werd overgenomen door Yves Delaye (zie eerder bericht).