De werkgever die een bedrijfsvoertuig ter beschikking van zijn werknemer stelt, is een solidariteitsbijdrage verschuldigd. Het bedrag voor 2016 is gekend.

Geplaatst door: Franchising Belgium

De solidariteitsbijdrage op het gebruik van een bedrijfsvoertuig voor persoonlijke doeleinden wordt sinds 1 januari 2005 als een maandelijks forfaitair bepaald bedrag berekend per voertuig dat de werkgever rechtstreeks of onrechtstreeks aan zijn werknemer(s) ter beschikking stelt.

De forfaitaire solidariteitsbijdrage is verschuldigd ongeacht of de werknemer zelf financieel tussenkomt en ongeacht de hoogte van de werknemerstussenkomst.
Deze maandelijkse bijdrage, die niet minder dan 25,55 EUR (bedrag 2016) mag bedragen, is afhankelijk van het CO2-uitstootgehalte en het type brandstof.
Bron: Group S