De dag van de Experten van de BFF komt eraan…

Geplaatst door: Franchising Belgium

Op dinsdag 23 april 2024 organiseert de Belgische Franchise Federatie haar jaarlijkse “Dag van de Experten” in E-health Valley in Anderlecht.

Op het programma dit jaar ?  Een aantal onderwerpen in verband met de ontwikkeling van franchisenetwerken en de juridische actualiteit die een impact kan hebben op het franchise-businessmodel in 2024.

Journée des experts

Vele experten en juristen van de Belgische Franchise Federatie zullen aanwezig zijn om hun expertise en ervaring te delen. Volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

Successen en valkuilen bij de transformatie van een franchisenetwerk: praktijkgevallen en juridische vraagstukken.  Franchisenetwerken passen zich voortdurend aan de marktvraag en de economische noodwendigheden aan. De franchisegever is verplicht zijn concept te ontwikkelen en de franchisenemers zijn verplicht deze ontwikkeling te volgen en te ondersteunen. Hoe moeten we omgaan met de substantiële veranderingen die o.m. voortvloeien uit de herstructurering van een franchisenetwerk?  Vraagstukken zullen worden onderzocht o.m. vanuit het verbintenissenrecht met oog voor mogelijke praktische oplossingen.

De Arbitragecommissie en de resultaten van haar werk :

In november werd de Arbitragecommissie om advies gevraagd door de heer David Clarinval, Vice-eersteminister en minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s over de wijziging van de inhoud van het Precontractuele Informatie Document (PID).  Op dezelfde datum heeft de heer Clarinval, samen met de heer Pierre-Yves Dermagne, Vice-eerste minister en minister van Economie en Arbeid, de Commissie ook verzocht advies uit te brengen over de wijziging van de lijst van verboden oneerlijke bedingen (zwarte en grijze clausules).  De Dag van de Experten biedt de gelegenheid om een beter inzicht te krijgen in de samenstelling, rol en werking van de Arbitragecommissie, waarin de BFF vertegenwoordigd is, en om haar bovengenoemde adviezen en andere recentere adviezen te bestuderen.

Artificiële intelligentie ten dienste van franchisenetwerken.  De BFF heeft de eer om een externe spreker te verwelkomen, een specialist op het gebied van AI.  In deze presentatie wordt de integratie van AI in franchisenetwerken onderzocht, waarbij voordelen zoals verbeterde efficiëntie en gepersonaliseerde diensten worden belicht. Ze bespreekt de uitdagingen, waaronder ethiek en gegevensbescherming, en kijkt naar de toekomst van AI in franchising.   Deze presentatie is ontworpen om interactie met het publiek en verdere discussie aan te moedigen door middel van een langere vraag-en-antwoordsessie.

De conferentie zal afgesloten worden met twee Ronde Tafels waaruit het publiek kan kiezen. De ene zal gaan over de knowhow van een franchiseconcept en het naleven ervan, en de andere over het werven van franchisenemers in het digitale tijdperk.

Er zullen ook een aantal andere voorstellingen van topkwaliteit worden gegeven om franchiseprofessionals op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op gebied van:

  • De evolutie van de wetgeving omtrent vergunningen in Wallonië : Hoe risico’s verminderen en commerciële projecten van franchisenetwerken beveiligen?
  • De impact van de nieuwe hervormingen op het gebied van steun aan ondernemingen voor franchisenetwerken.
  • Digitale technologische innovaties bij franchisenetwerken: welke contractuele aanpassingen moeten worden doorgevoerd, welke kaders moeten worden ontwikkeld voor de overdracht van verantwoordelijkheid en hoe moeten franchisenemers worden opgeleid en ondersteund ?

Mis deze dag niet !
De conferenties worden simultaan vertaald in het Frans en het Nederlands.
De conferenties van de Dag van de Experten zijn erkend door AVOCATS.BE (Permanente vorming van advocaten – 7.0 punten)

Klik hier voor het programma.
Klik hier voor het inschrijvingsformulier