De Belgische Franchise Federatie?zoekt franchisenemers om actief deel te nemen?aan de Consultatieve Franchisenemer Raad.

Geplaatst door: Franchising Belgium

De Belgische Franchise Federatie streeft ernaar om authentieke en ethische franchise te promoten. Daarom is het belangrijk dat niet enkel franchisegevers maar eveneens franchisenemers gehoord en ondersteund worden om een duurzame samenwerking in de hand te werken.??

De BFF wil graag franchisenemers laten deelnemen aan de Consultatieve Franchisenemer Raad. Dit comité heeft als doel de belangen van franchisenemers te begrijpen en verdedigen; het is een plaats voor discussie en uitwisseling van ervaringen.??
DE CFR is uitsluitend samengesteld uit franchisenemers en wordt voorgezeten door Mevr. Britta Rym (franchisegever Brico, Directrice Netwerk), Bestuurder bij de BFF.?Het spreekt voor zich dat een deelname van franchisenemers van verschillende netwerken aan de CFR een meerwaarde biedt aan uw netwerk.??
De bijeenkomsten van de CFR gaan 4 x per jaar door in de hoofdzetel van de BFF te Brussel en duren ongeveer twee uur. Een mandaat wordt toegekend voor een duur van twee jaar.??
Indien u, als franchisenemer, interesse heeft om deel uit te maken van dit comité vragen we u ons uw contactgegevens door te sturen via info@fbf-bff.be zodat wij u kunnen uitnodigen voor de volgende CFR.