Coronavirus: Tijdelijke werkloosheid vanaf 1 september 2020: Wanneer nog overmacht ingevolge coronapandemie? Wanneer economische redenen?

Geplaatst door: Franchising Belgium

Vanaf 1 september kunnen enkel nog de ondernemingen die hard getroffen zijn door de coronacrisis tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van de coronapandemie gebruiken. Andere ondernemingen zullen economische werkloosheid moeten gebruiken.

Tot 31 augustus 2020 kunnen werkgevers een beroep doen op de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht die het gevolg is van de coronapandemie. Vanaf 1 september 2020 zal dit enkel nog mogelijk zijn voor sectoren en ondernemingen die hard getroffen zijn door de coronacrisis. Andere sectoren en ondernemingen zullen terug moeten gebruik maken van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. De regels ervan zullen wel versoepeld worden van 1 september tot en met 31 december 2020.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van corona
Vanaf 1 september 2020 zullen enkel nog de sectoren en de ondernemingen die hard getroffen zijn door de coronacrisis de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht die het gevolg is van de coronapandemie kunnen toepassen en dit tot 31 december 2020.

Welke sectoren?
De sectoren die hard getroffen zijn door de coronacrisis moeten door de Minister van Werk nog bepaald worden. Het zijn de sectoren waar de economische activiteit en de tewerkstelling gevoelig verlaagd zijn omwille van de door de Minister van Binnenlandse Zaken genomen dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. We denken aan o.a. de HORECA en de evenementensector.

Welke werkgevers?
De werkgevers die hard getroffen zijn door de coronacrisis zijn de werkgevers die in het 2de kwartaal 2020 voor minstens 20% van de normaal gewerkte arbeidstijd tijdelijke werkloosheid hebben toegepast. Zowel de dagen tijdelijke werkloosheid ingevolge de coronapandemie als de eventuele dagen tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen, voor arbeiders en
bedienden, komen hiervoor in aanmerking. De telling gebeurt op het vlak van de juridische entiteit
en niet de technische bedrijfseenheid.

De 20%-voorwaarde zal gecontroleerd worden op de volgende wijze:
– In de teller van de breuk zet u het aantal dagen tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen en wegens overmacht corona (DmfA-codes 71, 76 en 77) in het tweede kwartaal 2020
– In de noemer zet u het aantal in dat kwartaal aan de RSZ aangegeven dagen. De dagen aangegeven met de DmfA-codes 30, 50, 51 en 52) zijn wel uitgesloten, namelijk verlof zonder wedde, ziekte en ongeval van gemeen recht, moederschapsbescherming en
borstvoedingspauzes (CAO nr. 80), vaderschaps- of geboorteverlof, adoptieverlof en pleegouderverlof (alleen de dagen ten laste van de RIZIV-sector ‘uitkeringen’).

Het resultaat moet minstens 20% bedragen.

Welke formaliteiten?
De werkgever moet een werkloosheidsformulier C106 A HGO (Hard Getroffen Ondernemingen) aan
de RVA overmaken waarin hij aantoont dat hij de 20%-voorwaarde vervult of dat hij behoort tot een sector die hard getroffen is door de coronacrisis.

De werkgever moet dit formulier per mail versturen naar de dienst ‘Tijdelijke werkloosheid’ van het werkloosheidsbureau dat bevoegd is voor de plaats waar zijn maatschappelijke zetel gevestigd is. Alhoewel er geen termijn staat op het overmaken van dit formulier aan de RVA is het aangewezen om dit zo snel mogelijk te doen en zeker voor de eerste werkloosheidsdag vanaf 1 september 2020 zodat er bij controle op het terrein duidelijkheid is over het toepasselijk tijdelijke werkloosheidsregime. Krijgt de werkgever een positief antwoord, dan kan hij verder de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht die het gevolg is van de coronapandemie toepassen en dit tot 31 december 2020.

Voor de rest blijven de formaliteiten dezelfde zoals deze waren tot 31 augustus 2020: geen voorafgaandelijke aangifte en enkel een aangifte van de werkloosheidsdagen via een ASR WECH005. De werknemer moet evenmin een controlekaart hebben.

Sinds 8 juli 2020 moet de werkgever de werknemer wel voorafgaandelijk aan de tijdelijke werkloosheid overmacht schriftelijk mededelen dat hij hem in tijdelijke werkloosheid overmacht corona plaatst (zie ons artikel van 8 juli 2020).

Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen
De sectoren en de ondernemingen die niet hard getroffen zijn door de coronacrisis en die vanaf 1 september 2020 alsnog werknemers tijdelijk werkloos willen zetten omwille van redenen te wijten aan het coronavirus, zullen geen beroep meer kunnen doen op de vereenvoudigde procedure van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van het coronavirus. Zij zullen een beroep moeten doen op de stelsels van economische werkloosheid voor arbeiders en bedienden zoals deze bestonden voor de invoering op 13 maart 2020 van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht die het gevolg is van de coronapandemie. Deze stelsels worden wel tijdelijk, tot 31 december 2020, aangepast om een vlottere toegang ertoe mogelijk te maken.

Welke formaliteiten?
Ontdek alle formaliteiten van tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor arbeiders en bedienden in detail op https://www.groups.be/1_101450.htm?rdeLocaleAttr=nl

Group S
Juridisch Departement