Consumptieprijsindex van maart 2015

Geplaatst door: Franchising Belgium

 o De inflatie blijft in maart met -0,40% ongewijzigd tegenover vorige maand.

 o De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,06 punt of 0,06%.

 o De inflatie van de gezondheidsindex daalt van 0,14% naar -0,06%.

 o De inflatie voor voeding is voor het eerst in zeven maanden licht positief.

o De index stijgt in maart voornamelijk door prijsstijgingen voor motorbrandstoffen, aardgas, fruit, brood en granen en elektriciteit. Buitenlandse reizen, groenten, huisbrandolie en vakantiedorpen hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer

Bron : FOD Economie