Consumptieprijsindex in december 2014

Geplaatst door: Franchising Belgium

  • De inflatie daalt in december van -0,11% naar -0,38%.  
  • De gemiddelde inflatie voor 2014 bedraagt 0,34%. Dit is de laagste jaargemiddelde inflatie sinds 2009, toen bedroeg de gemiddelde jaarinflatie -0,05%. 

  • De consumptieprijsindex daalt deze maand met 0,11 punt of 0,11%.
  •  
  • De inflatie van de gezondheidsindex blijft ongewijzigd en bedraagt deze maand -0,01%. 

  • De index daalt in december voornamelijk door prijsdalingen voor motorbrandstoffen en huisbrandolie. Vliegtuigtickets en groenten hadden daarentegen een verhogend effect op het indexcijfer. 
  • Bron : FOD Economie