Colruyt Group : één van de grootste belastingbetalers en één van de strekste investeerder in België

Geplaatst door: Franchising Belgium

 

Colruyt Group reageert op de insinuaties naar aanleiding van de artikels in De Tijd en L’Echo van 13 december 2014. 
Colruyt Group betaalde in België meer dan 400 miljoen euro aan vennootschapsbelastingen over de laatste drie jaar. De groep heeft jaarlijks een effectieve belastingdruk van ongeveer 30%. Daarmee is Colruyt Group één van de grootste belastingbetalers van België. De Luxemburgse structuren waarover sprake in de pers, zullen hier de komende jaren weinig aan veranderen. De titel in de krant De Tijd dat “Colruyt nu ook gegarandeerd de laagste belastingfactuur” zal hebben, is dus manifest verkeerd.

Colruyt Group begrijpt de verwarring en de commotie bij heel wat klanten en lezers naar aanleiding van de artikels in De Tijd en L’Echo van zaterdag 13 december. De groep ontkent ten stelligste elke insinuatie of beschuldiging dat ze belastingen zou ontduiken of illegale belastingconstructies zou hebben opgezet.

Colruyt Group heeft een jaarlijkse effectieve belastingdruk van ongeveer 30%, wat over de voorbije drie jaar meer dan 400 miljoen euro aan vennootschapsbelastingen betekende. Bovendien betaalt de groep jaarlijks nog eens meer dan 700 miljoen euro aan andere belastingen en bijdragen aan de sociale zekerheid. Daarmee is Colruyt Group één van de grootste belastingbetalers in België.

Over de Luxemburgse vennootschap en de geldstromen waarvan sprake in de artikels, wil Marc Hofman heel duidelijk zijn: “De structuur in Luxemburg werd niet opgezet om onze belastingdruk drastisch te verlagen zoals wordt gesuggereerd in de kranten. Hij is wel opgericht om onze investeringen in Luxemburg, België en Frankrijk te financieren op zo een manier dat onze totale belastingdruk niet verder doorstijgt.”

Daarnaast is Colruyt Group ook één van de weinige bedrijven die de voordelen van de notionele intrestaftrek gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn: investeren in België en creëren van werkgelegenheid in België.

Colruyt Group investeert gemiddeld ongeveer 300 miljoen euro per jaar in België, Luxemburg en Frankrijk, wat bijdraagt tot de creatie van gemiddeld 1.000 nieuwe arbeidsplaatsen per jaar. Op 30 september 2014 telde de groep 25.869 werknemers (uitgedrukt in voltijdse equivalenten).

Ook over de verwijzingen naar een postbusvennootschap is Marc Hofman transparant: “We hebben in 2008 Colruyt Gestion opgericht om in 2009 ons eerste bedrijfsterrein in Luxemburg te kunnen verwerven. We hebben ons administratief gebouw eind 2013 in gebruik genomen, en hebben de zetel van onze vennootschap in maart 2014 ondergebracht op dit adres.” Colruyt Gestion heeft geen enkele band met andere bedrijven die op het eerste adres ook gedomicilieerd zijn of waren.

Colruyt Group blijft bijgevolg één van de grootste belastingbetalers en één van de sterkste investeerders in België.

Bron : Colruyt Group