Carrefour verhoogt de beveiliging van haar Express-franchisewinkels

Geplaatst door: Franchising Belgium

Om dieven die een Express in het vizier hebben, te ontmoedigen, stelt Carrefour een uitgebreid veiligheidsplan voor haar franchisewinkels in werking. Deze beveiligingsuitrusting wordt ook standaard opgenomen in elke nieuwe Express franchisewinkel die in de toekomst haar deuren zal openen.

Door de toenemende beveiliging van de grootwarenhuizen zijn de franchisewinkels de laatste jaren een veel regelmatiger doelwit geworden van misdadigers. Carrefour België neemt de veiligheid van haar klanten, medewerkers en franchisenemers ter harte en heeft daarom beslist het fenomeen aan te pakken.

Wat wil een dief? De buit binnenhalen, zo snel mogelijk en zonder risico. Om dieven die een Express willen beroven te ontmoedigen stelt Carrefour een veiligheidsplan in werking dat hen een stok in de wielen zal steken.

Dit plan berust op drie systemen:
– een cashbox met tijdslot
– een kluis met tijdslot
– een alarmknop.

Cash onder hoge bescherming
De eerste twee systemen werken vertragend. Een dief die een Express franchisewinkel wil beroven, zal zich vooral moeten bewapenen met … geduld!
De cashbox met tijdslot is een beveiligde koffer waarin de winkel in de loop van de dag regelmatig zijn bankbiljetten deponeert. In de schuif van zijn gewone kassa bevinden zich enkel nog wat kleine biljetten en muntstukken om te kunnen wisselen. De cashbox is vastgemaakt en kan dus niet worden meegenomen.
Wie de cashbox wil openen, moet de code kennen. Maar zelfs met de code gaat de koffer niet onmiddellijk open. Men moet wachten tot er een bepaalde tijdsduur verstreken is en die kan tot 90 minuten oplopen.

De kluis met tijdslot werkt op precies dezelfde manier. Dat geeft de politie ruimschoots de tijd om ter plaatse te komen en de misdadiger bij de kraag te vatten. En die politie werd gealarmeerd dankzij de alarmknop.

Deze knop is goed verborgen en kan discreet en geluidloos in werking worden gesteld. Zodoende heeft niemand nog directe toegang tot de contanten!

Daarom heeft Carrefour beslist om deze uitrusting te installeren in de franchisewinkels die er nog niet over beschikten.

Prioritaire Express-Franchisewinkels
Er is een analyse gemaakt van alle buurtwinkels uit het totaalaanbod. In die verkooppunten is Carrefour begonnen met het opdrijven van de veiligheidsmaatregelen.

Elke nieuwe Express franchisewinkel die in de toekomst haar deuren zal openen, wordt eveneens standaard uitgerust met dit drievoudige beveiligingssysteem. Voor alle duidelijkheid: bij bepaalde winkels waren reeds meerdere van deze maatregelen geïmplementeerd.

Coaching
Carrefour zal ook zorgen voor een doorgedreven coaching van haar franchisenemers. Veiligheid is zeker een kwestie van concrete materiële ingrepen, maar niet uitsluitend. Ook de manier waarop het werk georganiseerd is, kan de veiligheid in het gedrang brengen. Onbewust doorgespeelde informatie kan erg nuttig blijken voor een dief.
Daarom bezoekt de bevoegde afdeling van Carrefour de betrokken Express-franchisewinkels en elke nieuwe Express om samen met de franchisenemer diens winkelindeling en werkwijze te bekijken, tips te geven in verband met de verbeterde beveiliging van zijn winkel en het gebruik van de geïnstalleerde uitrusting en werkprocedures vast te leggen.

Carrefour hoopt dat deze, ongetwijfeld afschrikwekkende, maatregelen de dieven ertoe zullen aanzetten om de winkels voortaan links te laten liggen.

Over Express:
Altijd een snelle oplossing naargelang jouw wensen. De 269 Express franchisewinkels stellen je, 7 dagen op 7, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat, en ook op feestdagen, snelle, makkelijke en gevarieerde maaltijdoplossingen voor. De Express franchisewinkels passen hun aanbod aan de behoeften van de lokale klant aan en zijn volgens consumptiemomenten georganiseerd om het zo voor iedereen gemakkelijk te maken. De Express franchisewinkels maken deel uit van Carrefour België, één van de grootste distributeurs in België, dat ongeveer 11.500 medewerkers tewerkstelt.

Wenst u meer informatie over deze formule, klik hier of op het logo in de carrousel “ Deze formules zoeken kandidaten om uit te breiden “ op de homepage.