Brussels Distribution Conference – een initiatief van 2 advocaten, leden van de juridische commissie van de Belgische Franchise Federatie.

Geplaatst door: Franchising Belgium

Voor de eerste editie in oktober 2013 verenigde de Brussels Distribution Conference (BDC) bijna 150 deelnemers, allen actief in de distributiesector. Dit overweldigend succes weerspiegelt de economische vitaliteit van de commerciële distributiesector op Europees niveau.

De 2e editie van de BDC zal op 1 Oktober 2015 opnieuw doorgaan in de prestigieuze setting van het Paleis der Academiën in Brussel. De BDC ontkent haar fundamenten niet en werpt zich steeds op als de plaats bij uitstek voor het uitwisselen van de laatste ontwikkelingen in de sector van de commerciële distributie.
Pierre DEMOLIN en Benoit SIMPELAERE, partners van het advocatenkantoor DBB, organisatoren van de conferentie en actieve leden van de juridische commissie van de Belgische Franchise Federatie, hebben maar één wens: dat elke deelnemer van de BDC vertrekt met een grondige kennis van de recente juridische, economische en boekhoudkundige ontwikkelingen inzake commerciële distributie, zowel op nationaal als internationaal niveau.
De BDC kan rekenen op meerdere vooraanstaande sprekers, waaronder in de eerste plaats Mijnheer de Vice-eersteminister Peeters die de conferentie zal inhuldigen door een overzicht te geven van de overheidsinitiatieven die in de komende maanden worden verwacht, voornamelijk in de horecasector (o.m. inzake brouwerijcontracten).
Gereputeerde advocaten, vertegenwoordigers van de Europese Commissie, de Belgische mededingingsautoriteit alsook vertegenwoordigers van de ondernemingswereld (ING, Fiduciaire Pardoen, Bières de Chimay, ACCOR, Carrefour, ERA, …) komen hun expertise delen.
Een discussiepanel gewijd aan de lancering van een concept (franchise) of van een merk in het buitenland zal meerdere panelleden verenigen in het toelichten van hun persoonlijke ervaringen. Zij zullen eveneens licht werpen op de economische en culturele verschillen die zij hebben ervaren in België en in het buitenland.  
Het volledig programma van de conferentie alsook de inschrijvingsmodule ( 20% korting voor de leden van de Belgische Franchise Federatie) kan u hier terugvinden: http://www.brusselsdistributionconference.eu/.
De inschrijving voor de conferentie omvat een lunch en een afsluitende cocktail, alsook een boek dat de tussenkomsten van de verschillende sprekers zal hernemen.