Brico en Plan-it gaan herstructureren

Geplaatst door: Franchising Belgium

Bij de start van het nieuwe jaar raakte bekend dat Brico en Plan-It een herstructurering gaan doorvoeren. Het betreft een toekomstgerichte investering in de dynamisering van het bedrijf dat nog steeds als een referentie geldt in het DIY-landschap in België.

Gondola Homing Experience kon General Manager Dieter Struye om toelichting vragen.

“Vooreerst wil ik verduidelijken dat het om een plan tot dynamisering van onze business gaat”, aldus Dieter Struye na de aankondiging ervan in een Bijzondere Ondernemingsraad. “Brico en Plan-It willen absoluut dé referentie blijven en daar hebben we een plan voor opgesteld waarbij in 4 groeiassen wordt geïnvesteerd. Enerzijds is er het formulemanagement waar we ons echt in willen versterken. Vandaag zijn we te weinig gedifferentieerd, onderling en ten opzichte van onze concurrenten. Wij willen de consument duidelijk maken waar Brico en Plan-It voor staan. En dat gaat niet enkel over assortimenten, maar ook over het gebouw, de parking, de prijsstrategie, het personeel, enz.”

We verwijzen hierbij graag naar een uitspraak in ons rondetafelgesprek met de CEO’s uit DIY en Garden, waar Daniel Van Cauteren, CEO van Meno terecht opmerkte dat hij vandaag weinig andere redenen dan de promotie of prijs ziet om een keuze te maken tussen de diverse DIY-retailers. Het aanbod bij de grote spelers is inderdaad haast identiek en de consument bepaalt vandaag zijn keuze bijna uitsluitend op basis van prijs of nabijheid.

Dieter vervolgt: “Tweede aandachtspunt zijn dus zeker de assortimenten. Wij willen in bepaalde gebieden een specialist zijn, wat inhoudt dat we keuzes moeten maken. Er moet ook op dat vlak een duidelijk onderscheid tussen onze twee formules zijn. De medewerkers zijn in de hedendaagse retail de grootste troef, of moeten dat worden. Wij hebben nu al veel en goede medewerkers en wij willen daar dus verder in investeren zeker wat opleidingen betreft.” Zonder er exacte cijfers te mogen opkleven, geeft Dieter aan dat hier een verdubbeling van de inspanningen zal worden gedaan, wat een investering van “meerdere miljoenen” betreft. De laatste as is de versterking van het digitale. “Ik wil duidelijk stellen”, aldus de GM, “dat wij absoluut een fysieke winkelketen blijven. Het digitale luik moet de winkels versterken. Daartoe zullen we investeren in een update van systemen.”

De geplande investeringen zullen ook een deel besparingen vergen, blijkt uit de diverse communicatie die we opvingen. Dieter Struye: “Het is geen geheim dat wij een handicap hebben op vlak van loonkost door onze historiek. In een aantal winkels hebben we ook een overcapaciteit personeel in functie van de omzet. Er staan inderdaad 100 FTE op de tocht, maar dat wordt bekeken hoe dit in het belang van de werknemers best kan worden opgelost, deels via afvloeiingen bijvoorbeeld. Ik engageer me daartoe om volgende week het sociaal overleg op een respectvolle manier aan te gaan, maar wil er wel snel werk van maken.” Op de vraag of de herstructurering enkel een Belgisch gegeven is, dan wel ook Nederland zal treffen, blijft Dieter op de vlakte: “Ik ben verantwoordelijk voor België, en spreek dus enkel namens Brico en Plan-It. Uiteraard zijn de wijzigingen die ook op het hoofdkantoor gepland zijn, ook van belang voor de collega’s in Nederland.”

Dieter geeft nog mee dat er op drie fronten wordt ingezet: organisatie (flexibiliteit en polyvalentie op maat van en volgens de verwachtingen van de hedendaagse consument), kosten (Loons voorwaarden, statuut van nieuwe medewerkers, controle van bijvoorbeeld de pauzes) en tenslotte centraal (vooral wat betreft efficiëntie en snelheid). Het mag eigenlijk geen verrassing zijn dat er eindelijk beweging komt in deze zeer statische branche. Het kan er enkel toe leiden dat de competitiviteit van de sector erop vooruit gaat en dus ook het aanbod (assortiment, maar vooral service) voor de consument verbetert.

Wenst u meer informatie over de franchiseformule van Brico, klik hier