België voortrekkersrol in de Raad van Bestuur van de Europese Franchise Federatie!

Geplaatst door: Franchising Belgium

De Belgische Franchise Federatie (BFF) mag fier zijn: zijn voormalige voorzitter, Didier Depraey werd onlangs verkozen tot voorzitter van de Europese Franchise Federatie. Didier Depreay is CEO van de franchiseformule Point Chaud die hij in België ontwikkelt en heeft 14 jaar het voorzitterschap van de BFF onder zijn hoede genomen. Het ziet er naar uit dat de EFF alle vertrouwen heeft in het Belgische franchiselandschap want ook een ander lid van de Raad van Bestuur van de BFF, namelijk de heer Hubert Claessen werd als vice-voorzitter benoemd. Hubert Claessen is een franchisenemer van de welgekende franchiseformule HUBO in België en heeft een rijke ervaring van 25 jaar in de franchisewereld.

Opmerkelijk is ook dat het de eerste keer is dat er een franchisenemer als vice-voorzitter zetelt in de Raad van Bestuur van de Europese Franchise Federatie!

De EFF is een groepering van verschillende nationale franchiseverenigingen in Europa die de belangen van franchisenetwerken verdedigen en de Deontologische Erecode van franchising navolgen. Het Executief Comité van de EFF bestaat momenteel uit 7 personen, waarvan dus zijn voorzitter Didier Depraey, 4 vice-voorzitters, namelijk de Fransman Denis Séguier, de Frans-Italiaan Jérôme Lassara, de Engelsman Simon Bartholomew en de Belg Hubert Claessen, een Nederlandse secretaris Willem Spierenburg (Ahold) en Carol Chopra, Executief Directrice van de EFF.