Belchicken investeert in muziek en lokale artiesten

Geplaatst door: Franchising Belgium

Music is a moral law. It gives a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, a charm to sadness, and life to everything. It is the essence of order, and leads to all that is good, just and beautiful, of which it is the invisible, but nevertheless dazzling, passionate, and eternal form. Heeft ooit Plato gezegd.

Met deze gedacht en motivatie is het marketingsteam Alp Can Bozkanat en Mehmet Turgut van Belchicken in gang geschoten. Muziek is de universele taal. Het spreekbuis waarmee de boodschappen worden overgebracht. Sociale lijm die ons als mens met elkaar verbindt.

Belchicken musiek

Belchicken probeert met de nieuwe campagne naast het uitbreiden van franchisenetwerk ook investeren in lokale artiesten en in muziek, omwille van volgende redenen:

  • Culturele diversiteit: Door lokale artiesten te ondersteunen, krijg je de kans om de culturele diversiteit van het land te bevorderen. Lokale muziek kan een krachtig middel zijn om de rijke culturele tradities en erfgoed van een land te behouden en te vieren.
  • Identiteit en trots: Het ondersteunen van lokale artiesten kan bijdragen aan een gevoel van nationale identiteit en trots. Het kan mensen verenigen en hen een gevoel van verbondenheid met hun land en cultuur geven.
  • Economische stimulans: De muziekindustrie kan aanzienlijke economische voordelen opleveren, zowel op lokaal als nationaal niveau. Door lokale artiesten te ondersteunen, creëer je banen in de muzieksector, zoals muzikanten, producers, technici en evenementenorganisatoren.
  • Creativiteit en innovatie: Lokale artiesten hebben vaak een uniek perspectief en kunnen vernieuwende muziekstijlen en genres creëren. Door hen te ondersteunen, stimuleer je creativiteit en innovatie in de muziekindustrie.
  • Toerisme en cultuuruitwisseling: lokale muziek kan een aantrekkingskracht uitoefenen op toeristen en bijdragen aan de groei van de toeristische sector. Het kan ook leiden tot culturele uitwisseling en internationale erkenning van de lokale muziekscene.
  • Onderwijs en jeugdontwikkeling: Investeren in lokale muziekprogramma’s en -onderwijs kan jonge talenten stimuleren en kansen bieden aan aspirant-muzikanten. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van vaardigheden en de ontplooiing van jeugdig talent.
  • Gemeenschapsopbouw: Muziek heeft het vermogen om gemeenschappen samen te brengen en sociale cohesie te bevorderen. Lokale muziekevenementen en festivals kunnen een positieve invloed hebben op de lokale gemeenschap.

Kortom, het investeren in lokale artiesten en muziek is niet alleen cultureel en artistiek waardevol, maar kan ook economische, sociale en culturele voordelen opleveren voor Belchicken. Het kan bijdragen aan een bloeiende muziekindustrie en het welzijn van de samenleving als geheel bevorderen.

Wil jij hen ook ondersteunen door op ons kanaal te abonneren en de muziek van de lokale artiesten te delen?

https://www.youtube.com/@bel.chicken/