Algemene Vergadering van de Belgische Franchise Federatie

Geplaatst door: Franchising Belgium

De Algemene Vergadering van de Belgische Franchise Federatie werd dit jaar gehouden op 1 juni in de nieuwe burelen van de hoofdzetel van Point Chaud te Alleur. 

Omwille van de sanitaire crisis konden we slechts een 20-tal effectieve leden fysieke verwelkomen. Alle andere leden werden uiteraard uitgenodigd om de vergadering via videoconferentie te volgen.

De stemming van de nieuwe statuten kon doorgaan door zowel de fysiek aanwezige leden als de leden die per video conferentie volgden. Deze werden voltallig aanvaard. 

We mochten rekenen op de aanwezigheid van 17 effectieve leden en 11 volmachten (dat in het totaal 28 stemgerechtigde inhoud voor een totaal van 37 daadwerkelijke leden).

De voorzitter Yves Delaye vernoemde de voornaamste punten in zijn protocol en alle leden kregen vooraf per mail de jaarrekening met het rapport van de bedrijfsrevisor en het budget 2021.

Ondanks het bewogen jaar van de covid-19 crisis konden we toch afronden met een vruchtbaar jaar; de jaarrekening werd door de aanwezige leden goedgekeurd en er werd ontheffing verleend aan de bestuurders en de bedrijfsrevisor voor de uitoefening van hun mandaat voor het boekjaar 2020.

De mandaten van alle bestuurders vervielen. Er moest dus overgegaan worden tot de vernieuwing van de mandaten. De Raad Van Bestuur werd samengesteld uit de huidige bestuurders waaraan 2 nieuwe bestuurders toegevoegd werden, o.a. Wim Van Remoortel van Spar Retail Colruyt Group en Julie Rozenkrantz Van Yves Rocher (stichtend lid van de BFF). Yves Delaye werd opnieuw verkozen tot voorzitter.

We willen graag nogmaals de aanwezigen leden bedankten voor hun deelname.