Algemene Vergadering van de Belgische Franchise Federatie

Geplaatst door: Franchising Belgium

Omwille van de sanitaire crisis werd de Algemene Vergadering van de Belgische Franchise Federatie verplaatst van 3 juni naar 25 augustus.

Uitzonderlijk werd deze gehouden onder de vorm van een videoconferentie waar alle leden op werden uitgenodigd.

We mochten rekenen op de aanwezigheid van 14 daadwerkelijke leden en 9 volmachten (dat in het totaal 23 stemgerechtigde inhoudt voor een totaal van 36 daadwerkelijke leden) en 12 geassocieerde leden; een mooie opkomst rekening houdend met de actuele covid-19 situatie.

De voorzitter Yves Delaye vernoemde de voornaamste punten in zijn protocol en alle leden kregen vooraf per mail de jaarrekening met het rapport van de bedrijfsrevisor en het budget 2020.  We konden afronden met een vruchtbaar jaar; de jaarrekening werd door de aanwezige leden goedgekeurd en er werd ontheffing verleend aan de bestuurders en de bedrijfsrevisor voor de uitoefening van hun mandaat voor het boekjaar 2019.

Spijtig konden we niet afronden met een receptie en diner omwille van de lockdown-maatregelen van de overheid betreffende de covid-19.

We danken graag nogmaals de aanwezigen voor hun deelname en geven alvast afspraak aan al onze leden voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie en een Buitengewone Algemene Vergadering op 21 januari waar de nieuwe statuten zullen voorleggen, aangepast aan het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen.