Albert Heijn verzaakt aan zijn winkel in Eeklo!

Geplaatst door: Franchising Belgium

De opening van de volgende Albert Heijn in Vlaanderen stond eraan te komen op een historische datum voor de groep. 14 maart, de dag dat de banners van de Nederlandse retailer voor het eerst zouden wapperen boven de ex-Volkswagengarage in de Koning Albertstraat in Eeklo, is namelijk ook de datum van de buitengewone algemene vergadering tijdens dewelke de Delhaize-aandeelhouders moeten beslissen over de fusie met Ahold.

Vandaag, vrijdag 4 maart, vernemen we echter dat het haast volledig afgewerkte verkooppunt nooit zijn deuren zal openen, en dat sommige leden van het vijfenveertigkoppige team dat de winkel zou bemannen, die ondertussen in opleiding waren in andere winkels van de keten, zonet officieel hun opzeg hebben gekregen.

Dit zou uiteraard weleens het gevolg kunnen zijn van het advies van de Belgische Mededingingsautoriteit, die als voorwaarde voor de fusie oplegt dat bepaalde winkels die deel zouden gaan uitmaken van het verbond moeten worden afgestoten, zodat de nieuwe groep de markt niet overmatig gaat domineren in bepaalde zones.

Dit adviesorgaan legt in eerste instantie niet zelf de sluiting van precieze verkooppunten op, maar geeft aan de nieuwe entiteit de kans zich op eigen initiatief in regel te stellen. Als dat niet gebeurt, volgt op 17 maart een dwingende beslissing. De vakbondsafvaardiging van Albert Heijn kondigde zelf al de sluiting aan van acht vestigingen. Het verkooppunt van Eeklo, dat zoals gezegd nog niet open was, maakte daar geen deel van uit. Maar wie Eeklo een beetje kent, heeft ondertussen alvast opgemerkt dat er daar al twee Delhaizes aanwezig zijn: een eigen winkel op de Brugsesteenweg en een AD Delhaize in de Stationstraat. Dit zou zonder twijfel het evenwicht kunnen verstoren, zelfs al zijn ook Colruyt, Carrefour market, Lidl en Aldi aanwezig in de stad. Wat we ons in dit geval dan ook afvragen is of het afzien van Albert Heijn van zijn nieuwe supermarkt niet moet gezien worden als een reddingsoperatie voor de reeds bestaande Delhaizes, en wel in de eerste plaats voor de aangesloten winkel. Want hoewel er van de kant van Delhaize officieel nog geen enkele naam is uitgelekt, weten we met zekerheid dat de vier of vijf mogelijk bedreigde vestigingen allemaal AD Delhaizes zijn.

Een zeer delicate situatie dus voor de keten met de Leeuw als embleem, die absoluut zijn zelfstandige uitbaters de factuur van de samensmelting niet wil laten BETALEN. Anderzijds, wanneer men zou beslissen opnieuw eigen winkels te sluiten, bestaat het risico dat de zo gevreesde sociale onrust weer oplaait in het gehele netwerk. De beslissing van Albert Heijn om zijn winkel in Eeklo dan toch niet te openen, zou dus geïnterpreteerd kunnen worden als een offer om Delhaize dit dilemma te besparen. Dat er een winkel wordt gesloten om een andere te kunnen behouden is op zich niet nieuw. Zo wordt er bijvoorbeeld al gefluisterd dat het advies van de Belgische Mededingingsautoriteit het lot van de Albert Heijn van Lokeren zou hebben bezegeld, om het voortbestaan te verzekeren van de winkel in de Ghelamco Arena, het stadion van voetbalclub AA Gent. Hoewel dit dus de verklaring kan zijn voor de afgesprongen opening van Eeklo, gaat men hier toch nog een stapje verder. Het betreft in dit geval onderhandeling tussen in se verschillende ketens die binnenkort echter verwant zullen zijn, en waarvan het personeel niet altijd even blij is om zelf opofferingen te doen in naam van de groep.

Laat ons duidelijk zijn: dit scenario is uiteraard voor het ogenblik nog louter hypothetisch. Hoewel… er is niet echt een andere uitleg voor. Immers: als dit niet het gevolg zou zijn van de beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit maar wel zou gaan om een commerciële beslissing van de groep zelf, zou dit onbegrijpelijk zijn. Het zou immers haaks staan op de gekende strategie van Albert Heijn die erin bestaat zich in Vlaanderen te vestigen om er te blijven, zeker nu dit opzet ook in cijfers rendabel is gebleken. In ieder geval zullen we snel weten hoe de vork aan de steel zit: Ahold en Delhaize hebben er absoluut geen belang bij om de onduidelijkheid betreffende deze situatie te laten aanslepen tot op 17 maart of zelfs 14 maart, de datum van de algemene vergadering.
Bron: Gondola