Ahold start inkoop eigen aanbdelen ter waardevan € 500 miljoen

Geplaatst door: Franchising Belgium

Ahold start met een programma tot de terugkoop van eigen aandelen tot een bedrag van € 500 miljoen, dat naar verwachting binnen 12 maanden zal worden afgerond.

Dit programma werd op 26 februari jl. aangekondigd en heeft als doel waarde terug te geven aan aandeelhouders. Het programma zal worden uitgevoerd door tussenpersonen via aankopen op de beurs tijdens open en gesloten periodes. 

Het programma wordt uitgevoerd conform de voorwaarden van de door Aholds jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) in 2014 verleende machtiging en, indien deze wordt verleend, de machtiging zoals voorgesteld aan de jaarlijkse AVA op 15 april 2015. 

Ahold kan de gewone aandelen die via het programma worden verworven intrekken. Ahold zal wekelijks een persbericht publiceren waarin de voortgang in de uitvoering van het programma wordt gemeld.