Ahold en delhaize kondigen indiening van gemeenschappelijk fusievoorstel aan

Geplaatst door: Franchising Belgium

BRUSSEL, België, 15 januari 2016 – Ahold en Delhaize Groep kondigden vandaag aan dat het Gemeenschappelijk Voorstel voor een Grensoverschrijdende Fusie (het Gemeenschappelijk Fusievoorstel) werd ingediend.

Het indienen van het fusievoorstel door Delhaize bij de griffier van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, is een van de stappen vereist voor het bijeenroepen van hun aandeelhouders voor hun respectieve Buitengewone Algemene Vergaderingen. Verwacht wordt dat deze zullen plaatsvinden tijdens de eerste helft van 2016.
Het Gemeenschappelijk Fusievoorstel, evenals de ontwerptekst betreffende de Statuten van het toekomstige gecombineerde bedrijf, is beschikbaar op www.adcombined.com , www.ahold.com , en www.delhaizegroep.com .
Op 24 juni 2015 kondigden Ahold en Delhaize Groep hun intentie aan om hun beide activiteiten samen te voegen, om een internationale distributeur te vormen met een netwerk van sterke, vertrouwde lokale merken en meer dan 375.000 medewerkers die samen meer dan 50 miljoen klanten per week bedienen in de Verenigde Staten en in Europa.
De transactie zal naar verwachting halverwege 2016 worden afgerond, na de hiermee samenhangende overlegprocedures met werknemers, goedkeuring van aandeelhouders en goedkeuring van toezichthouders.
Bron: Delhaize Groep persmededeling