Ahold en Delhaize gaan fusie realiseren

Geplaatst door: Franchising Belgium

Ahold en Delhaize hebben het officieel gemaakt: ze gaan ‘een fusie van gelijken’ realiseren. “Ahold-Delhaize zal innovatie versnellen dankzij gezamenlijke expertise die in winkels en online meer waarde en keuze biedt aan klanten”, klinkt het.

Ahold sterker, Delhaize onder druk

De nieuwe partners beklemtonen dus innovatie, maar waar ze voor elkaar ook nog waarde toevoegen, is een sterkere inkooppositie. Dat is immers voor zowel Ahold als Delhaize van levensbelang, zeker in de belangrijkste markt: de VS.

 Ahold levert met Dick Boer de nieuwe topman, en Delhaize-chef Frans Muller krijgt als Deputy CEO en Chief Integration Officer de taak om beide organisaties te integreren. Ahold, dat qua beurswaarde tweemaal zo groot is als Delhaize, vertegenwoordigt 61 procent van het aandelenpakket van de nieuwe vennootschap, Delhaize 39 procent.

 Op zich is dat allemaal goed in balans, zoals het een fusie van gelijken betaamt, maar toch is het vertrekpunt van de fusiegesprekken bepaald niet gelijkwaardig. Het verhaal gaat dat het Delhaize is die de eerste stap heeft gezet om met Ahold opnieuw in gesprek te geraken. Dat was voor het eerst sinds 2006, toen een eerdere poging om te fuseren mislukte.

 Sindsdien is Ahold er alleen maar sterker op geworden, terwijl Delhaize op de Belgische thuismarkt onder stevige druk kwam te staan en zich genoodzaakt zag om een stevige reorganisatie door te voeren. Daarom zegt ook Rabobank in een rapport van begin juni dat een fusie voor beide weliswaar positief is, maar dat Delhaize er duidelijk het meest bij is gebaat.

 Ahold USA in de stad, Food Lion op het platteland

Een sterk punt van Delhaize is haar goede positie in de voor beide retailers belangrijkste markt, de Verenigde Staten. Delhaize USA heeft een lagere kostenstructuur en een efficiëntere logistieke operatie die het ook nog eens in eigen hand heeft, terwijl Ahold afhankelijk is van een logistiek dienstverlener. Dat stellen Amerikaanse analisten in een recente editie van het Financieele Dagblad. Ahold USA kan baat hebben bij Delhaize’s logistieke capaciteit, ware het niet dat het winkelnetwerk van beide fusiepartners in het oosten van de VS nauwelijks een geografische overlap heeft.

 Ahold USA concurreert meer in stedelijke agglomeraties, waar de besteedbare inkomens wat hoger liggen. Het heeft minder winkels dan Delhaize in de VS, maar deze zijn gemiddeld welwinstgevender dan die van de Belgische fusiepartner. Delhaize USA is vooral met Food Lion gevestigd in meer rurale gemeenschappen, met wat minder welvarende klanten. Omdat de overlap beperkt is – zowel in de VS als in Europa – hoeft er niet noodzakelijkerwijs meteen een integratie te volgen als de fusie tot stand komt.

 Uitwisseling van winkelformules

Ahold/Delhaize kan zich richten op die winkels die verandering nodig hebben. Voordeel is dat het nieuwe fusiebedrijf veel meer mogelijkheden heeft om winkels om te bouwen. Daar ziet Rabobank interessante mogelijkheden. Zo kunnen ondermaats presterende winkels van Aholds Amerikaanse formule Stop & Shop worden omgebouwd tot de Delhaize-formule Hannaford, die volgens de bank sneller groeit en winstgevender is dan Stop & Shop.

 Een andere optie is om tegenvallende Food Lions die over een voldoende groot verkoopvloeroppervlak beschikken, te verbouwen tot de ‘every day low price’-formule Gaint/Martins, die volgens de Rabobank succesvol is.

 “De combinatie heeft veel potentieel in gebieden zoals in New England (in het Noordoosten van de VS, red.), omdat Stop & Shop het volume heeft dat Hannaford’s ontbeert, terwijl Hannaford expertise heeft in vers die bij Stop & Shop ontbreekt”, zegt Jon Springer, retail editor van het Amerikaanse blad Supermarket News. “Giant-Landover kan op haar beurt profiteren van Food Lion-locaties als het naar Washington DC of naar Virginia zou willen uitbreiden. Dit zijn markten waar Kroger/Harris Teeter ook groeipotentieel ziet.”

 Groeiende druk in de VS door consolidatie

Harris-Teeter is een sterke regionale retailer die Ahold enkele jaren geleden maar al te graag had ingelijfd. Helaas voor Ahold – en ook voor Delhaize – was het het Amerikaanse Kroger die deze kans voor hun neus wegkaapte, waarna er voor Ahold en Delhaize een sterke concurrent ontstond die het zowel Giant als Food Lion heel moeilijk maakt, omdat de Amerikaanse markt de afgelopen jaren verder is geconsolideerd.

 Zo nam Albertson’s de retailers Shaw’s, Acme en Safeway over, wat de druk op zowel Ahold als Delhaize vegroot om de krachten in de VS te bundelen. Daarbij moeten de winkels aantrekkelijker worden, terwijl de prijzen en promoties steeds scherper moeten zijn.

 “AH koopt 10 procent goedkoper in dan Delhaize”

Als het om het uitwisselen van winkelformats gaat, zijn er ook in Europa voordelen voor de nieuwe combinatie Ahold Delhaize. Zo zou de tot dusverre organische groei van Albert Heijn in België in een stroomversnelling kunnen geraken. In markten waar Delhaize het moeilijk heeft, zou Albert Heijn misschien veel beter presteren. In België heeft Albert Heijn een prijsattractief imago omdat het veel scherper kan inkopen, dus kan het in concurrentiële markten een goed wapen zijn tegen Colruyt en zelfs Lidl.

 Sowieso heeft Albert Heijn voor Delhaize in België een belangrijk medicijn in het herstel. Dat zit hem in de veel betere inkoopcondities. Volgens Rabobank koopt Albert Heijn 10 procent goedkoper in dan Delhaize. Als de Belgische retailer dit verschil al enigszins kan terugbrengen tot 7 of 8 procent, wint het hiermee zo’n 120 miljoen euro en verdubbelt de operationele winst (EBIT) van Delhaize.

 Synergie in IT, huismerken en online

Ook op het gebied van private labels kunnen beide retailers aanzienlijke kostenbesparingen realiseren, zo stelt Rabobank. Gecombineerd verkopen beiden voor 21 miljard aan private labels. Synergie op dit vlak is een mes dat aan twee kanten snijdt: harmoniseren van assortimenten levert betere kwaliteit producten op, die tegen een lagere prijs worden ingekocht.

 Naast huismerken zijn er nog legio mogelijkheden om (kosten-)synergiën te benutten. In de inkoop van IT, in promoties en marketing, in logistiek en niet in het minst in de uitbouw van online. Qua know how hoort Ahold onmiskenbaar bij de wereldtop als het om de bouw van een efficiënte online supply chain gaat. Dat is ook nodig, want met name in de VS heeft het te maken met toenemende concurrentie van niet-traditionele retailers als Instacart en Amazon.

 In New Jersey exploiteert Ahold nu een volledig geautomatiseerd e-fulfilmentcenter waarmee snel, efficiënt en tegen de laagste kosten online orders worden gepicked en verzonden. Het is dit soort online know-how waarop Delhaize kan meeliften als de fusie een feit is. Ahold op haar beurt, kan weer profiteren van de kennis en know-how die Delhaize heeft in gemaksretail. Online en gemaksretail. In verzadigde markten zijn dit twee groeisegmenten voor supermarktretailers die in hun traditionele kernactiviteit de concurrentie aangaan met nog zo’n groeisegment: discount.

 Daarop zal de nieuwe combinatie Ahold Delhaize nu een antwoord moeten formuleren – zowel in de VS als in Europa, waar het fusiebedrijf qua grootte respectievelijk de vijfde en vierde positie zal innemen. Het is een formaat dat Ahold en Delhaize – naast alle andere synergiën tussen beide retailers – nodig zullen hebben om op hun niveau in de toekomst te kunnen overleven en verder te groeien.