Aantal winkeldiefstallen in dalende lijn

Geplaatst door: Franchising Belgium

In 2014 werden er 16.482 winkeldiefstallen geregistreerd. Dat zijn er 8 procent minder dan in 2013, zo blijkt uit een analyse van NSZ op basis van cijfers van de vzw Preventie & Veiligheid.

 Ook het aantal gestolen producten en de totale waarde van de gestolen waar namen in 2014 met 13 procent af. “Eén zwaluw maakt de lente nog niet, maar laat ons hopen dat er een kentering is ingezet en dat het aantal winkeldiefstallen ook de komende jaren blijft dalen”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws, die ook bestuurder is bij Preventie & Veiligheid. NSZ ziet verschillende oorzaken van het afnemend aantal winkeldiefstallen: het wegebben van de crisis, de strengere aanpak van winkeldiefstal via snelrecht en de toegenomen investeringen in veiligheid bij handelaars. Tegelijkertijd hoedt de ondernemersorganisatie zich voor de nodige euforie: door de professionalisering van winkeldiefstal wordt een pak diefstallen te laat ontdekt en bij gebrek aan dader niet aangegeven.

Het aantal winkeldiefstallen nam in 2014 gevoelig af, zo leert een analyse van NSZ op basis van cijfermateriaal van de vzw Preventie & Veiligheid. Bij deze organisatie werden er vorig jaar 16.482 winkeldiefstallen geregistreerd, dat zijn er 8 procent minder dan in 2013, toen 17.963 feiten werden gerapporteerd. Ook het totaal aantal gestolen producten nam in 2014 af met 13 procent, van 51.629 producten in 2013 naar 44.864 producten in 2014. De totale waarde van alle gestolen producten kende eveneens een duik van 13 procent in 2014, namelijk van 722.000 euro in 2013 naar 629.000 euro in 2014.

 

Aantal geregistreerde winkeldiefstallen bij Preventie & Veiligheid vzw

2009

2010

2011

2012

2013

2014

18.450

18.298

16.468

16.321

17.963

16.482

 

Qua gestolen producten vielen in 2014 vooral droge voeding (20 procent), parfumerie (15 procent), alcohol en sterke drank (12 procent), dameskleding (8 procent) en vers vlees (6 procent) op. Uit de cijfers van Preventie & Veiligheid blijkt verder dat het vooral de dertigers zijn die het meest stelen, zij vertegenwoordigen nagenoeg een kwart van alle winkeldieven. Twintigers stelen dan weer de duurste stukken. Er wordt het meest gestolen tussen 16u en 18 u, vrijdag is de populairste dag, de maand mei dan weer de derde populairste maand voor winkeldieven, voorgegaan door februari en januari. Opvallend nog: er werden veel meer winkeldiefstallen geregistreerd in Wallonië (49 procent) dan in Brussel (29 procent) en Vlaanderen (22 procent).

NSZ schuift een aantal redenen naar voren om het afnemend aantal winkeldiefstallen te verklaren. De economische crisis is stilaan achter de rug is en de mogelijkheid om zelf goederen te verwerven neemt toe, waardoor de neiging of nood om bepaalde producten te stelen afneemt. Daarnaast is het zo dat winkeldiefstal in verschillende gerechtelijke arrondissementen bestraft wordt via snelrecht, waardoor de dader snel een gepaste straf krijgt. Dat snelrecht heeft een afschrikkend karakter op andere potentiële winkeldieven. Het dalend aantal winkeldiefstallen kan tot slot voor een stuk verklaard worden door het feit dat steeds meer ondernemingen en handelszaken zich efficiënt beveiligen tegen diefstal, overval, inbraak en ramkraak. Een goed beveiligde onderneming is immers geen aantrekkelijk target voor criminelen. Uit onderzoek van NSZ bleek dat in 2013 en 2014 63 procent van de handelaars specifieke veiligheidsinvesteringen had gerealiseerd.

 

Toch plaatst NSZ ook een kanttekening bij deze dalende cijfers: deze studie gaat enkel uit van geregistreerde dieven die op het moment zelf bij de kraag worden gevat, terwijl een pak winkeldiefstallen pas achteraf wordt vastgesteld. Door de professionalisering van winkeldiefstal (onder meer het toenemend gebruik van diefstaldetectoren en toestellen die alarmen neutraliseren) wordt een pak diefstallen te laat ontdekt en bij gebrek aan dader niet aangegeven. Uit een Nederlandse studie blijkt zelfs dat maar 3 procent van alle winkeldiefstallen wordt aangegeven, wat ervoor zorgt dat er nog een enorm ‘dark number’ bestaat op het vlak van winkeldiefstal. Het aantal geregistreerde winkeldiefstallen zou dus moeten vermenigvuldigd worden met 33 om het reële aantal te weten.