Veranderingen bij de Belgische Franchise Federatie

De Belgische Franchise Federatie gaat erop vooruit!

 De BFF wil in eerste instantie een beter tweetalig imago uitstralen. Hiervoor zijn ze op zoek naar een perfect tweetalige Office Manager die de alledaagse taken onder zijn hoede neemt.

De huidige secretaris generaal, de heer Gilbert LARDINOIS wenst zich terug te trekken. Niet tegenstaande zal hij nog, als Senior Advisor, de federatie steunen en zich toeleggen op de analyse van nieuwe kandidaturen alvorens deze voor te leggen, ter goedkeuring, aan het executief comité.

Daarnaast versterkt mevrouw Carine JANSSENS, die zich jaren heeft ingezet voor de organisatie van de beurzen en de website franchise.be, de BFF. Zij heeft een breed netwerk en zal als Corporate Relations Manager de BFF vertegenwoordigen bij leden. Zij zal instaan voor het rekruteren van nieuwe leden en de relaties onderhouden met de sponsors van de federatie.

Deze nieuwe structuur, voorgezeten door de heer Didier DEPREAY, zouden moeten leiden tot een groei van de Federatie zowel voor zijn leden franchisegevers als voor zijn geassocieerde leden. Nieuwe acties zullen uitgewerkt worden om Franchising te promoten en te verdedigen in België en de leden te helpen bij het ontplooien van hun netwerk!